Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Cirkulær økonomi

Danmark skal være verdenskendt for cirkulær økonomi

"Vi fremlægger i dag vores anbefalinger til regeringen med en vision for det danske samfunds omstilling til en cirkulær økonomi. Bliver de til virkelighed, kan det skabe fundamentet for fortsat vækst og høj velstand i Danmark," skriver regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi i en kronik i Berlingske Business onsdag.

Verdens voksende forbrug gør det nødvendigt at gå fra en lineær til en cirkulær økonomi. En økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløbet og udnytter deres værdi så længe som muligt. Vi fremlægger i dag vores anbefalinger til regeringen med en vision for det danske samfunds omstilling til en cirkulær økonomi. Bliver de til virkelighed, kan det skabe fundamentet for fortsat vækst og høj velstand i Danmark.

Kronik bragt i Berlingske Business 7. juni 2017.

Af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi: Flemming Besenbacher (formand), Anders Byriel, Christian B. S. Christensen, Franz Cuculiza, Matias Møl Dalsgaard, Kasper Guldager, Aja Guldhammer, Pernille Blach Hansen, Mik Kristensen, Martin Petersen, Jais Valeur og Jeanett Vikkelsøe.

Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang: Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk. Denne lineære økonomi har skabt en betydelig velstandsstigning i verden, men har samtidig resulteret i et stort overtræk på klodens ressourcer. Så stort, at det i dag vil kræve tre kloder, hvis alle levede som vi danskere.

I 2050 vil vi være ca. 10 mia. mennesker, så der er ingen tid at spilde. Vi skal udfase den lineære tankegang og begynde at tænke cirkulært. Med potentielle gevinster for Danmark i 2035 på op imod 45 mia. kroner i vækst, flere jobs og fald i CO2 vil cirkulær økonomi være en af de afgørende faktorer til Danmarks fortsatte vækst og høje velstand.

Cirkulær økonomi handler om sund fornuft, når vi designer, producerer, forbruger og skaffer os af med det, vi ikke skal bruge længere. Der er god økonomi i at dele og få adgang til produkter uden at eje dem. Vi skal designe vores produkter, så de kan repareres og vedligeholdes. Genbrug og genanvendelse skal være normen. På sigt er der kort sagt ikke noget, der defineres som affald.

Alle verdens lande vil på sigt blive tvunget til at gennemgå denne transformation, hvilket vil skabe en stigende global efterspørgsel på cirkulære teknologier og løsninger. Vores anbefaling er, at Danmark skal udnytte fordelen ved at være et lille land med høj agilitet, et højt uddannelsesniveau og stor evne til at omstille os, til at blive et foregangsland. Det kræver at offentlige og private aktører samarbejder om at skabe de rigtige rammer og investerer i den cirkulære omstilling.

Ved at gentænke den måde, vi designer, producerer, arbejder og forbruger, kan vi skabe nye muligheder og nye jobs. Det vil give danske virksomheder en konkurrencefordel og åbne nye markeder ved, at vi udvikler nye løsninger og opbygger knowhow, som vi senere kan eksportere.

Det er ikke nogen lille opgave. For at bevæge os derhen har vi opstillet en vision, målsætninger og pejlemærker for en omstilling til cirkulær økonomi. Vi har udarbejdet 27 konkrete anbefalinger, som regeringen kan arbejde videre med.

Danmark i 2030
I vores vision har dansk erhvervsliv i 2030 en global førerposition inden for udvikling, implementering og eksport af cirkulære løsninger. Danmark er verdenskendt som et centrum for cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi skal være en integreret del af både virksomhedernes kerneforretning, borgernes valg og myndighedernes virke. Vi må se på den gentagne livscyklus for vores produkter og services – den cirkulære værdikæde, hvor der hverken er en begyndelse eller slutning.

For at udnytte mulighederne bedre skal vi tænke de tre led i værdikæden bedre sammen: 1) design og produktion, 2) forbrug og 3) genanvendelse. Og det gælder alt fra biler til tøj og bygninger. Cirkulær økonomi går på tværs af sektorer, men vi peger på særligt store potentialer i byggeriet, i fødevaresektoren og i industrien. For eksempel kan der være betydelige forretningsmuligheder og miljøgevinster i at omdanne restprodukter fra landbruget og fødevareindustrien til højværdiprodukter som medicin og fødevarer.

Fremtiden er på spil
Der er masser af gode eksempler på danske virksomheder, som allerede har cirkulær økonomi integreret i deres forretningsgrundlag.

Eksempelvis opkøber virksomheden Tier1Asset brugte PC’ere, tablets og smartphones. De opgraderer produkterne og sælger dem igen med ny garanti. Det fordobler levetiden, reducerer miljøbelastningen betragteligt og er samtidig en fornuftig forretning.

Arla raffinerer i dag vallen fra mælkeproduktionen til modermælkserstatning, sportsernæring og ingredienser til fødevare- og medicinalindustrien. Det repræsenterer i dag en omsætning på ca. tre mia. kroner, svarerende til en værditilvækst på ca. 600 kr./ton valle.

Mange virksomheder er i gang, men vi skal have endnu flere med. Der er brug for en transformation, som kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og gøre Danmark verdensførende i cirkulære løsninger. Det vil både styrke eksporten og gøre det attraktivt at investere i Danmark. Det er kort sagt fremtidens vækst og arbejdspladser, der er på spil.

Også for borgerne giver cirkulær økonomi god mening, da det giver dem et større udvalg af produkter og services. Produkter der er af høj kvalitet uden skadelig kemi, og som let kan opgraderes, repareres, genbruges og deles.

Sådan når vi derhen
Vi har opsat pejlemærker for den cirkulære værdikæde, som giver en opskrift på omstillingen til cirkulær økonomi.

  • For det første skal den cirkulære tænkning være en integreret del af virksomhedernes kerneforretning og det offentliges opgavevaretagelse. Derfor anbefaler vi en indsats, der skal opbygge viden og kompetencer i virksomhederne.
  • For det andet skal danske virksomheder gentænke deres design, produktion og forretningsmodeller, så de kan producere kvalitetsprodukter, der holder længere og nemt kan genbruges. Det forbedrer konkurrenceevnen, fordi det minimerer udgifter til materialer og affaldshåndtering. 
  • For det tredje skal vi ændre den måde, vi køber ind på ved at bruge cirkulære principper. For at accelerere omstillingen er der behov for, at den offentlige sektor går forrest. Det skal være normalen at bruge livscyklusbetragtninger, når vi køber ind og producerer.
  • For det fjerde skal vi etablere mere velfungerende markeder for affald og genanvendte råvarer. Det skal gøre ressourcerne mere værd.

Vi skal rykke nu
Vi har en plan for, hvordan vi kommer videre. Og det konkretiserer vi i vores 27 anbefalinger til regeringen. Den korte version er, at vi alle skal bidrage.

Virksomhederne skal gribe mulighederne, og politikerne skal skabe klare rammer for at sætte gang i den nødvendige omstilling. Danmark ligger allerede godt placeret til at få del i potentialerne i den cirkulære økonomi. Men netop fordi en omstilling til en cirkulær økonomi kan forbedre konkurrenceevnen og skabe grundlag for fortsat vækst har andre også fået øje på mulighederne. Så hvis vi skal høste det fulde udbytte af cirkulær økonomi, skal vi rykke nu.

Verdens velstand er vokset enormt i de seneste årtier. Men væksten har ført til et forbrug ud over, hvad jorden har ressourcer til, og allerede i dag tager det naturen lidt over halvandet år at genopbygge, hvad verdens befolkning forbruger af ressourcer på ét enkelt år.

Skal væksten fortsætte, har vi brug for cirkulær økonomi, og det er verden ved at indse. Dette vil skabe et internationalt træk og er en gylden mulighed for Danmark og dansk erhvervsliv, hvis vi handler hurtigt og går forrest.