Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)

Det skal være mere attraktivt at spare op til pension

"Private pensionsopsparinger er godt både for den enkelte, som får større økonomisk frihed i pensionisttilværelsen, og for samfundet. Derfor er det hul i hovedet at have et system, der tilskynder folk til at lade være med at spare op," siger finansminister Kristian Jensen.

Finansministeriet

Danskerne lever længere end tidligere, og mange lever de ekstra år med et godt og sundt helbred. Derfor ønsker regeringen, at flere udskyder deres pension og bliver længere på arbejdsmarkedet til gavn for både den enkelte og for samfundet.

Danmark har et af verdens bedste pensionssystemer, men der er også svagheder, som regeringen vil tage hånd om med nogle af de 13 konkrete forslag, som der fremlægges i dag. Derudover skal forslagene gøre det mere attraktivt for den enkelte at bidrage med et par ekstra år på en arbejdsplads. Blandt andet en mulighed for skattefrit at få udbetalt sine efterlønsbidrag mod at man frasiger sig muligheden for at gå på efterløn, samt forbedret mulighed for at udskyde sin folkepension ved at forøgelsen af folkepensionen bliver udbetalt over 10 frem for hele pensionsperioden. Det giver et mærkbart større tillæg i de efterfølgende 10 år.

"Vi kan allerede nu se, at en stigende andel af danskerne på tværs af uddannelsesbaggrund vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Den udvikling skal vi understøtte yderligere. Arbejdsmarkedet har brug for seniorerne, og det har samfundsøkonomien også. Hver gang en dansker vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, er det med til at styrke holdbarheden af pensionssystemet til glæde for dem, der har behov for at trække sig tilbage," siger finansminister Kristian Jensen.

Regeringen ønsker også at bekæmpe det såkaldte samspilsproblem, hvor pensionsopsparing for en stor gruppe danskere bliver en underskudsforretning, fordi udbetalingerne vil blive modregnet i offentlige pensionsydelser som f.eks. ældrecheck og pensionstillæg. Regeringen vil blandt andet modvirke samspilsproblemet ved at give danskerne mulighed for at spare mere op de sidste fem år før folkepensionsalderen uden at blive modregnet.

"Private pensionsopsparinger er godt både for den enkelte, som får større økonomisk frihed i pensionisttilværelsen, og for samfundet. Derfor er det hul i hovedet at have et system, der tilskynder folk til at lade være med at spare op," siger finansminister Kristian Jensen.

Regeringen foreslår også at indføre en obligatorisk pensionsopsparing for overførselsmodtagere og lønmodtagere med ingen eller små pensionsindbetalinger. Der er i dag over 750.000 personer i alderen 25-59 år, der over en 5-årig periode ikke indbetaler til en pensionsordning eller indbetaler et begrænset beløb.

Det kan være en udfordring for den enkelte, som bliver mere afhængig af offentlige ydelser, og som får en for lille indkomst til at skabe den pensionisttilværelse, man drømmer om. Og konsekvensen er også, at dem, der har sparet op, skal være med til at finansiere offentlige pensionsydelser til dem, der ikke selv sparer op.

Desuden ønsker regeringen også at stramme optjeningskravet for, hvor meget man skal have opholdt sig i Danmark for at få fuld pensionsydelse fra den danske stat.

Oversigt over tiltag

 1. Mulighed for at spare mere op uden modregning – målretning af aldersopsparing
 2. Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i JR fase II.
 3. Obligatorisk pensionsopsparing for lønmodtagere og overførselsmodtagere, som ikke eller kun i meget begrænset omfang indbetaler til pension.
 4. Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen for nye kontrakter.
 5. Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år.

Øget tilskyndelse til længere arbejdsliv

 1. Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
 2. Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension
 3. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til folkepension
 4. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til supplerende pensionsydelse (ældrecheck)
 5. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til førtidspension
 6. Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere
 7. Nedsættelse af integrationsydelsen med 2 pct
 8. Afskaffelse af dansktillægget og indførelse af danskbonus