Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)

Regeringen vil gøre Danmark 80 mia. rigere

To veje skal indfri regeringens mål. frem mod 2025. Regeringen vil få 55.000-60.000 flere ind på arbejdsmarkedet, hvilket vil øge væksten med 45 mia. kr. Samtidig vil regeringen sikre bedre forhold for landets virksomheder, så de kan øge produktiviteten og dermed øge væksten med 35 mia. kr.

Finansministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Erhvervsministeriet

Regeringen har fremlagt en ambitiøs 2025-plan, som viser vejen til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og giver flere penge mellem hænderne til den enkelte dansker.

To veje skal indfri regeringens centrale mål om at gøre Danmark 80 mia. rigere frem mod 2025. På den ene side vil regeringen få 55.000-60.000 flere ind på arbejdsmarkedet, hvilket vil øge væksten med 45 mia. kr. Samtidig vil regeringen sikre bedre forhold for landets virksomheder, så de med færre afgifter og ny teknologi kan øge produktiviteten og dermed øge væksten med 35 mia. kr.

Og når Danmark bliver rigere, bliver den enkelte dansker det også. Indfrielse af regeringens mål om at løfte produktiviteten vil alene betyde, at en almindelig LO-familie kan få ca. 9.400 kr. mere til sig selv om året. Hertil har regeringen en ambition om at nedsætte skatten på arbejde, hvilket yderligere vil øge det beløb, som familierne har til overs til sig selv.

"Danmark står stærkt, fordi vi har en god og ansvarlig tradition for at gennemføre reformer og vise rettidig omhu. Alene siden finanskrisen er der gennemført reformer, som vil øge beskæftigelsen med mere end 125.000 personer frem mod 2025. Det skyldes navnlig bidragene fra dagpengereformen, skattereformerne i 2009 og 2012 samt tilbagetrækningsreformen. Det arbejde skal vi fortsætte. Derfor har vi lavet en plan, som både viser et stærkt fundament, gevinsterne ved at være ambitiøse og et stort potentiale i dansk økonomi," siger finansminister Kristian Jensen.

Regeringen vil skrue på flere håndtag for at nå målet om at få 55.000-60.000 flere i arbejde. Blandt andet gennem en SU-reform, der skal få flere studerende til at gennemføre deres uddannelse på normeret tid, og ved at flytte en del af de knap 800.000 personer mellem 15 og 64 år på offentlige forsørgelse ind på arbejdsmarkedet, så de kan forsøge sig selv.

Regeringen vil også fremlægge en skattereform, der sænker skatten i både bund og top, så der er større gevinst ved at arbejde fremfor at blive forsørget af det offentlige - og ved at lægge et par ekstra timer på jobbet.

"Dansk økonomi er på rette spor, det nuværende opsving er bredt forankret. Det skal vi forstærke og forlænge. Jeg er optaget af, at vi bruger det gode afsæt til nye initiativer, som får endnu flere i arbejde og skaber grundlaget for fremtidens høj-produktive arbejdspladser. Det vil bringe os fremad," siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

I kommende udspil vil regeringen også komme med forslag til at sænke skatter, forenkle regler og forbedre infrastrukturen, så det bliver nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark.

Forslagene skal bl.a. sikre, at virksomhederne har gode rammer for nye investeringer i digitalisering, ny teknologi, forskning og udvikling og har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer.

"Dansk erhvervsliv skal skabe mere værdi til gavn for væksten og samfundet. Vi skal øge erhvervsinvesteringerne i Danmark, så flere virksomheder for eksempel får gavn af ny teknologi og omstiller sig til en digital fremtid, og vi skal understøtte nye iværksættere. Efter sommerferien vil regeringen blandt andet fremlægge forslag til at sænke skatter, lette byrder og forbedre infrastrukturen, der skal understøtte erhvervslivet og gøre os og kommende generationer rigere," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.