Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Tillægsaftale til aftale om reform af læreruddannelsen af 1. juni 2012

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forligskredsen bag læreruddannelsen konstaterer, at der er stor variation i det
antal obligatoriske ECTS-point, som de enkelte professionshøjskoler anvender til
almen dannelse/KLM.


Forligskredsen finder dette uhensigtsmæssigt og ønsker at styrke dannelse i læreruddannelsen.


Forligskredsen forventer, at de professionshøjskoler, som tilbyder et lavt antal
obligatoriske ECTS-point til almen dannelse/KLM, fremover kommer på niveau
med de professionshøjskoler, som prioriterer kompetenceområdet højt.

pdf (129 Kb)