Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftale

Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021

Miljø- og Fødevareministeriet

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er med denne tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2020 enige om

- at reducere risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO),

- at følge Vandpanelets anbefalinger om screening for flere stoffer i grundvandsovervågningen,

- at styrke indsatsen for at modvirke resistens,

- at forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssigt brug,

pdf (200 Kb)