Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Tillægsaftale til Aftale om målrettet regulering

Miljø- og Fødevareministeriet

Regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti indgik den 16. januar 2018 Aftale om målrettet regulering, som skabte grundlaget for, at den målrettede kvælstofregulering af landbruget kunne indføres fra 2019. Overgangen til målrettet regulering er også et centralt element i Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015, hvori de grundlæggende principper for gennemførslen af målrettet regulering blev formuleret.

pdf (187 Kb)