Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Tillæg til aftale på forsvarsområdet 2018-2023

Forsvarsministeriet

Endvidere og med henblik på at komme fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer i møde, har en enig forsvarsforligskreds besluttet, at Danmark øger forsvarsbudgettet i 2023 med 1,5 mia. kr., så de danske forsvarsudgifter når 1,5 % af BNP i 2023. Aftaleparterne er enige om, at bevillingsløftet finansieres inden for rammen til offentlige investeringer. Forligskredsen er samtidig enige om at indlede en proces for at beslutte, hvordan de ekstra midler skal anvendes. 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger i den sammenhæng: ”Det er på et godt, grundigt og gennemtænkt grundlag, at forligskredsen nu har besluttet yderligere at forstærke dansk forsvar, så vi når 1,5 % af BNP i 2023. Dansk anseelse og status i NATO er et fælles anliggende, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle partier i forligskredsen for at tage ansvar for denne sag.” 

Udover regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) tæller forligskredsen Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

pdf (53 Kb)