Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Udspil

Sundhed i fremtiden

Sundheds- og Ældreministeriet
pdf (3,32 Mb)

 

 

 

I det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal behandlingsrelevante data deles på tværs af patientens forløb, så viden ikke går tabt i ovegangene. Den praktiserende læge skal styrkes som de svage patienters tovholder. Det kræver at lægen hurtigt og nemt kan få overblik over de nødvendige oplysninger fra sygehuset. Og samtidig skal erfaringer og resultater fra patientens forløb bruges til at udvikle kvaliteten.  

Men det skal ske sikkert. Når brugen af data øges, skal både sikkerhed, fortrolighed og åbenhed styrkes.