Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Udspil

Sundhed, hvor du er

Sundheds- og Ældreministeriet

"Et nyt sundhedsudspil fra regeringen følger op på Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsens anbefalinger. Danskerne skal have flere og fagligt stærkere sundhedstilbud nær den enkelte", siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Med udspillet udmøntes bla. også 200 millioner kroner til læge- og sundhedshuse.

Kigger man i statistikkerne, så varsler de, at der kommer flere ældre, flere kronikere og flere med psykiske sygdomme.

De skal alle have den bedst mulige behandling, og sundhedsvæsenet skal indrettes til at tage imod de udfordringer som fremtiden byder, og det tættere på hvor folk bor.

Derfor lancerer sundhedsminister Ellen Trane Nørby et sundhedsudspil med otte konkrete initiativer, der øger effektiviteten og kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, så de praktiserende læger og kommunerne kan løfte flere sundhedsopgaver.

Udspillet følger op på alle anbefalinger fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fra juni 2017.

pdf (2,12 Mb)