Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet

Undervisningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Regeringen har lanceret en ny sprogstrategi, der skal løfte studerende og elevers sprogkundskaber på tværs af hele uddannelsessystemet og imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter medarbejdere, der kan tale flere sprog end engelsk. Med strategien følger 100 millioner kroner.

pdf (523 Kb)