Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Strategi

Strategi for digital sundhed 2018-2022

Sundheds- og Ældreministeriet

Med "Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - Strategi for digital sundhed 2018-2022" har regeringen, KL, og Danske Regioner sat rammerne for i fællesskab at lykkes med tværgående digitale indsatser på sundhedsområdet.

Strategien løfter 5 indsatsområder med 27 indsatser:

 • Borgeren som aktiv partner 
  Borgere skal inddrages via alt fra apps til støtteværktøjer til kræftpatienter med i alt syv indsatser. 
 • Viden til tiden 
  Flere oplysninger skal deles digitalt på tværs af aktører i sundhedsvæsenet, så de er let tilgængelige for medarbejdere og borgere med fem indsatser. 
 • Forebyggelse 
  Ny teknologi skal understøtte en bevægelse mod mere målrettede indsatser for forebyggelse og dækker over seks indsatser. 
 • Tillid og sikkerhed 
  Den nødvendige datasikkerhed skal sikres med fem indsatser. 
 • Fremdrift og fælles byggeblokke 
  Den fælles digitale infrastruktur skal fastholdes og styrkes med fire indsatser.

Strategien følger af økonomiaftalen for 2018 om en fælles strategi for digital sundhed 2018-2022. 

 

pdf (13,50 Mb)