Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Erhvervsministeriet
Aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet
pdf (50 Kb)

Her kan du downloade aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet. Aftalen blev indgået den 26. januar 2017.

Aftalepartier: Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Partierne er enige om, at der er behov for at justere regler mv. i realkreditsystemet med henblik på at øge gennemsigtigheden, sammenligneligheden og mobiliteten på privatkundemarkedet. Aftaleparterne finder, at det er væsentligt at fastholde det danske realkreditsystem, og ser med bekymring på forhandlingerne i Basel-komitéen, der peger på, at der ikke tages højde for sikre udlånsmodeller med lave tab som dansk realkredit. Kommende krav fra f.eks. Baselkomitéen til kapital mv. bør ikke gøre lån unødigt dyre for boligejere i fremtiden. Fra dansk side vil der fortsat blive gjort en aktiv indsats for at forsvare den danske realkreditmodel over for Basel-komitéen og i EU.

For at sikre investorernes tillid til realkreditsystemet er det samtidig centralt, at realkreditinstitutterne har mulighed for at justere indtjeningen, når markedsvilkårene ændres.

Aftaleparterne understreger, at det danske marked for ejendomsbelåning er privat, hvorfor fastsættelse af priser, herunder bidragssatser og gebyrer, er et privat anliggende inden for de i lovgivningen fastsatte rammer.