Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Rapport

Rapport fra Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse

Undervisningsministeriet
Et udvalg bestående af repræsentanter fra dagstilbuds- og uddannelsesområdet har siden maj 2016 arbejdet på at identificere en række ligestillingsudfordringer i dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser og uddannelsesvejledning.

Hensigten med rapporten er bl.a. at nuancere forståelsen for ligestilling i hverdagen og dermed bidrage til at professionalisere tilgangen til og bevidstheden om køn, så ligestillingen fra de første dagtilbud til valg af ungdomsuddannelse fremmes.

Rapporten ser nærmere på to udfordringer i vejledningen:

  • Både drenge og piger træffer kønsstereotype uddannelsesvalg og lader dermed tilsyneladende kønnet skygge for potentialet hos den enkelte
  • Vejledningen til de enkelte fag og den måde fagene præsenteres, må ikke være kønsbestemt
pdf (7,16 Mb)