Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Politisk aftale om håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv.

Erhvervsministeriet
Aftale om håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv.
pdf (24 Kb)

Her kan du downloade aftale om håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv. Aftalen blev indgået 1. december 2016 mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Aftaleparterne er enige om følgende:

  • Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skal dække danske kunder i Gable Insurance AG
  • Garantifonden for skadesforsikringsselskaber åbnes for udenlandske forsikringsselskaber
  • Markedsføringsregler og god skik regler på forsikringsområdet strammes, og Finanstilsynets praksis skærpes
  • Det undersøges om der kan gøres ansvar gældende over for Gable Insurance og dets danske agentur, og om forbrugerbeskyttelsesreglerne er overtrådt
  • Formidling af forsikringer via forsikringsagenturer skal i videst muligt omfang sidestilles med forsikringsselskabers direkte salg
  • Der iværksættes en række foranstaltninger som skal bidrage til at sikre et effektivt samarbejde mellem europæiske tilsynsmyndigheder