Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Faktaark

Oversigt over initiativer vedr. kystbeskyttelse og klimatilpasning

Miljø- og Fødevareministeriet
Erhvervsministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
pdf (298 Kb)

De seneste år har Danmark flere gange været ramt af stormflod og oversvømmelser.

Med en række initiativer ønsker regeringen at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet og forebygge negative konsekvenser af kysterosion og klimapåvirkninger. Initiativerne skal samlet set gøre det lettere for kommuner og borgere at klimatilpasse og kystbeskytte deres ejendomme og arealer mod oversvømmelser og skader på grund af forandret klima.