Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse

Skatteministeriet

Det er ud fra et ligestillingsmæssigt synspunkt blevet kritiseret, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt udbetales til barnets mor. Det blev på denne baggrund i december 2015 tilkendegivet, at skatteministeren ville undersøge, hvilke muligheder der er for at ændre på udbetalingsreglerne.

pdf (384 Kb)