Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Medieaftale for 2019-2023

Kulturministeriet

Mediebilledet er i hastig forandring. Nye medier opstår, og gamle medier flytter sig
til nye platforme. Danske medier får hård international konkurrence fra store
udenlandske aktører såsom Google, Facebook og Netflix, hvor danskernes
mediebrug i stigende grad foregår. Samtidig har forskellen i mediebrug
generationerne imellem aldrig været større. Også inden for de enkelte
aldersgrupper er der forskelle i mediebruget.


Det er primært danske medier, der producerer og distribuerer indhold præget af
dansk sprog, kultur og samfundsbaggrund. Derfor ønsker partierne bag
medieaftalen at tage de første skridt til en mere tidssvarende mediepolitik, hvor
borgerne i den nye medievirkelighed sikres adgang til et mangfoldigt udbud af
dansk, troværdigt kvalitetsindhold, der understøtter dansk demokrati, sprog og
kultur.

pdf (539 Kb)