Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Ludomani i Danmark

Sundheds- og Ældreministeriet

Hvorfor skal vi forebygge ludomani? 
Når et menneske lider af ludomani, er det ofte hele familien, der rammes af opbrud og økonomisk kaos. Derfor styrker Sundheds- og Ældreministeriet indsatsen overfor det stigende antal mennesker med spilleproblemer i Danmark.

Færre danskere spiller om penge i dag end i 2005. Alligevel er antallet af spilafhængige desværre steget, og der skønnes i dag at være omkring 10.000 personer, der er afhæn­gige af at spille om penge. I samme periode er nye spil kommet til, og især online­markedet for pengespil tiltrækker mange, også af dem, der har svært ved at kontrollere deres spil. 

Med en ny strategi til forebyggelse af ludomani vil Sundheds­ og Ældreministeriet opprioritere indsatsen, og med finansloven for 2018 er der afsat flere penge til området. Vi vil i højere grad målrette forebyggelsesindsatsen mod de mennesker, der er i risiko­gruppen, og indrette nye tiltag efter de spilmønstre, der gør sig gældende i dag.

pdf (1,95 Mb)