Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Kamp mod finansiel kriminalitet bliver styrket

Erhvervsministeriet

Straffen for at afgive forkerte oplysninger til Finanstilsynet øges markant ligesom forældelsesfristerne for grove sager om hvidvask gøres længere, og der arbejdes for at skærpe det personlige ansvar for bankernes ledelser.

Finanstilsynets uafhængighed af bankerne styrkes med ansættelsesklausuler, der fremover vil forhindre Finanstilsynets ledelse i at gå direkte ud i den finansielle sektor, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.

Aftalen indeholder 16 konkrete initiativer, der styrker Finanstilsynet og stiller øgede krav.

pdf (118 Kb)