Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Jordforureninger overgår fra regionerne til staten

Finansministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet

Nu skal der ryddes op efter de store forureninger, der stammer fra tidligere tiders kemiproduktion på Grindstedværket og Cheminova. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere 600 millioner kroner til de mest komplekse jordforureninger. Parterne har som en del af sundhedsreformen aftalt at prioritere forventede effektiviseringer på op mod 500 millioner kroner til indsatsen mod de såkaldte generationsforureninger. 

Aftaleparterne er enige om at prioritere 200 millioner kroner af den forudsatte effektiviseringsgevinst fra 2021-2030 samt 100 millioner kroner i alt i 2019 og 2020 fordelt på 150 millioner kroner til at øge indsatsen over for de forureninger, der stammer fra Grindstedværket (Grindsted by og Kærgaard Klitplantage) og tilsvarende 150 millioner kroner til en øget indsats over for forureningerne fra Cheminova på Harborøre Tange (Høfde 42 og fabriksgrundene). 

Som led i sundhedsreformen overtager staten opgaven med jordforureninger, og den forventede effektivisering vil være på op mod en halv milliard kroner i perioden 2021-2030. Oprydningen vil blive sat i gang, efterhånden som effektiviseringerne realiseres. Midlerne i 2019 og 2020 skal udmøntes efter aftale med Danske Regioner. 

pdf (7 Kb)