Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Med den tyske myndighedsgodkendelse af tunnelen under Femern Bælt er der enighed med de tyske myndigheder om, hvordan projektet skal realiseres. På den baggrund har en enig forligskreds besluttet, at anlægsarbejdet skal sættes i gang på dansk side, så vi kommer et skridt nærmere at realisere de store gevinster ved en fast forbindelse over Femern Bælt.

 

pdf (69 Kb)