Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Initiativer

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel

Justitsministeriet

I dag går der al for lang tid, fra en sag anmeldes hos politiet, til gerningsmanden starter på at afsone sin straf. Lange sagsbehandlingstider er en stor udfordring for retssystemet – både for ofrene og for borgernes retsfølelse og forventning om, at kriminelle får en konsekvent strafforfølgning. Det gælder ikke mindst i de alvorlige sager om vold, voldtægt og våbenbesiddelse, hvor der er politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstiden, og hvor målopfyldelsen er åbenlyst utilfredsstillende.

Derfor sætter justitsministeren nu ind med 8 initiativer for at få straffesager hurtigere igennem retssystemet.

Initiativerne er:

  1. Fremover kan en sigtet kun vælge en forsvarer med tid i kalenderen. Retssager bliver således i dag ofte unødigt forlænget, fordi forsvareren ikke har tid til at møde i retten.
  2. Hvis man skifter forsvarer undervejs i en retssag, må det ikke forsinke sagen. Derudover får den nye forsvarer ikke vederlag for merarbejde, som skyldes forsvarerskiftet.
  3. Retten skal hurtigere fastlægge en dato for retsmødet. Retten skal også i højere grad tage højde for, hvor travlt en forsvarer har, inden retten giver vedkommende en sag.
  4. Fremover skal sigtede, som ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.
  5. Politiets indsats skal styrkes, så politiet i højere grad sørger for, at en sigtet, som udebliver, er til stede ved retsmødet, så der kan afsiges dom i sagen.
  6. I fængselsvæsnet sættes ind over for de personer, som ikke møder op for at afsone deres straf. De skal efterlyses og findes.
  7. Det skal hurtigere afklares, om en dømt person kan få tilladelse til at afsone med fodlænke, og dømte, som skal afsone med fodlænke, skal hurtigere i gang med at afsone.
  8. Der skal etableres øget synlighed om sagsbehandlingstider i straffesager, så myndighederne kan sætte målrettet ind over for årsager til lange sagsbehandlingstider.
pdf (353 Kb)