Publikation

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914 - 1974

Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland i perioden 1914 til 1963-1974.PNG
pdf (1,54 Mb)