Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om styrkelse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis

Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis
pdf (109 Kb)

Her kan du downloade aftalen om styrkelse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis. Aftalen blev indgået 8. december 2016.

Aftalepartier: Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Partierne er enige om, at styrkelsen af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis er nødvendig set i lyset af den forventede udvikling i området de kommende år. Klimaforandringerne bevirker ligeledes en øget geografisk tilgængelighed i det arktiske område, hvilket bl.a. har øget opmærksomheden på udvinding af naturressourcer samt større kommerciel og videnskabelig aktivitet.

Aftalen beror på en omfattende analyse af den fremtidige opgaveløsning i Arktis fra Forsvarsministeriet. Analysen viser, at Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis på en række områder er styrket gennem de senere år, men også at det er relevant yderligere at styrke overvågning, kommando, kontrol og kommunikation og operative indsatsenheder.

På baggrund af analysens anbefalinger er partierne derfor enige om, at implementere rapportens initiativer, og at den særlige økonomiske ramme på 120 mio. kr. årligt disponeres hertil. Partierne er enige om, at usikkerheder håndteres inden for Forsvarets økonomiske ramme.