Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Analyse

Forskningsbarometer 2017

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forskningsbarometeret er en årlig opgørelse, der belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.

Hovedresultater fra Forskningsbarometer 2017:

  • De samlede danske forskning- og udviklingsinvesteringer – målt på baggrund af den udførte forskning – udgjorde i 2015 knap 60 mia. kroner, hvilket svarer til 2,96 pct. af BNP.
  • Forskeruddannelse er højt prioriteret i Danmark. I 2015 blev der i Danmark tildelt 375 ph.d.-grader per mio. indbygger, hvilket betyder, at Danmark dette år ligger nr. 5 blandt alle OECD-lande.
  • Den danske forskningsproduktivitet, målt som antallet af videnskabelige publikationer per mio. indbygger er høj. I perioden 2012-2016 blev der publiceret 19.755 videnskabelige publikationer per mio. indbygger i Danmark, hvilket i perioden er den tredje højeste blandt OECD-landene kun overgået af Schweiz og Island.
  • Dansk forskning har generelt en høj videnskabelig gennemslagskraft (citationer per publikation). Danmark er i top 5 blandt OECD-landene i forhold til den videnskabelige gennemslagskraft af publikationer i perioden 2012-2016. Den samlede danske videnskabelige gennemslagskraft i denne periode er på niveau med lande som Luxembourg og Holland. Målt på andelen af de 10 pct. mest citerede publikationer ligger Danmark helt i top. Både Schweiz og Danmark har en andel på 19,8 pct. af landenes publikationer iblandt de 10 pct. mest citerede, hvilket er det højeste blandt OECD-landene.
  • Dansk forskning er  i høj grad baseret på international sampublicering,  hvor  knap 60 pct. af samtlige danske videnskabelige publikationer er internationalt sampublicerede, hvilket er i top 10 blandt OECD-landene. Danmark det OECD-land med den højeste andel af publikationer, som er sampubliceret  mellem  højere læreanstalter og erhvervslivet.
  • Danmark er blandt de EU-medlemslande, der hjemtager flest midler fra EU’s rammeprogram Horizon 2020 målt på euro per indbygger. Særligt inden for delprogrammet ”Energi” har Danmark et højt hjemtag målt på euro per indbygger i forhold til resten EU-medlemslandene. 
pdf (2,54 Mb)