Publikation

Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

Reform af førtidspension og fleksjob

Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed - Reform af Førtidspension og fleksjob.PNG
pdf (3,84 Mb)