Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden

Finansministeriet
pdf (1,17 Mb)

De disponible indkomster for pensionister som samlet gruppe stiger hurtigere end for gruppen af personer i den erhvervsaktive alder. Det skyldes, at flere pensionister arbejder, og de beskæftigede arbejder i flere timer. Herudover skal stigningen i de disponible indkomster ses i lyset af modningen af arbejdsmarkedspensionerne, som betyder, at nye årgange af pensionister har større udbetaling fra egen pensionsopsparing.