Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Den nationale diabetes-handlingsplan

Sundheds- og Ældreministeriet

Diabetes er en sygdom, som har store konsekvenser for dem, der får diagnosen og skal leve med begrænsninger i hverdagen og risikoen for alvorlige følgesygdomme.

Samtidig er diabetes en af de kroniske sygdomme, der rammer flest danskere, så udgifterne til behandling og pleje belaster sundhedsvæsenet væsentligt.

Derfor er satspuljepartierne i Folketinget blevet enige om en ny national diabeteshandlingsplan til 65 mio. kr. Pengene kommer fra satspuljeaftalen 2017-2020.

pdf (5,75 Mb)