Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Danmarks Nationale Reformprogram 2017

Finansministeriet

Dansk økonomi er inde i et opsving. BNP er vokset hvert år siden 2009, og beskæftigelsen har været i klar fremgang siden 2012. De senere års reformer har bidraget til at løfte arbejdsudbuddet. Dansk økonomi nærmer sig en situation med normal kapacitetsudnyttelse, og arbejdsmarkedet er kommet tættere på en situation med kapacitetspres. Strukturpolitikken vil have fokus på at øge arbejdsudbuddet, styrke produktiviteten og sikre holdbare offentlige finanser.

pdf (296 Kb)