Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Danmark, Klar til fremtiden

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Med strategien ’Danmark – klar til fremtiden’ fremlægger regeringen sine mål og pejlemærker for fremtidens forskning og innovation. Målene understøttes af 28 initiativer.

Regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi skal understøtte, at Danmark får mest mulig gavn af de meget store investeringer i forskning, og at spredningen af viden ud i samfundet styrkes markant.

Regeringen vil blandt andet etablere en Nobel-pagt, styrke den teknologiske forskning, fordele forskningsmidlerne til universiteterne med større fokus på kvalitet, skabe bedre karrieremuligheder for unge forskere og arbejde for, at forskningen i højere grad når ud til den brede befolkning.

pdf (400 Kb)