Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Udspil

Børn med livstruende sygdom - Bedre og tryggere rammer til børn og deres familier

Sundheds- og Ældreministeriet

Regeringen vil afsætte 76 mio. kr. over de næste fire år til at skabe bedre og tryggere rammer for familier med børn med livstruende sygdom. Hele familien skal være i centrum for indsatsen, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Regeringen ønsker bl.a.:

• En delvis finansiering af Lukashuset Børne- og ungehospice fra 2018- 2021 
• At oprette en pulje til etablering af 4 nye hospicepladser til børn i Vestdanmark. 
• At videreføre de nuværende aflastningstilbud i Vestdanmark 
• At etablere aflastningstilbud i Østdanmark 
• En styrkelse af de udgående børnepalliative teams, så der er bedre mulighed for at børn med livstruende sygdom kan dø i hjemmet blandt andet med styrket adgang til socialrådgiverhjælp og en opfølgende samtale efter barnets død. 
• Døgntelefoner i alle de udgående børnepalliative teams i de fem regioner, hvor familierne kan ringe ind og få rådgivning og hjælp. 
• At oprette en pulje der kan give mor og far et frirum under barnets hospitalsindlæggelse 
• At igangsætte et arbejde med udarbejdelse af anbefalinger for børnepalliation.

pdf (2,70 Mb)