Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Rapport

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Undervisningsministeriet
pdf (4,97 Mb)

Her kan du downloade ekspertudvalgets rapport: Bedre veje til en ungdomsuddannelse. Rapporten udkom 28. februar 2017.

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse har af regeringen fået til opgave at komme med anbefalinger indenfor tre spor:
- Fokusering af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse
- Styrket kvalitet af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse
- Bedre incitamentsstrukturer og ansvarsfordeling i forbindelse med de unges uddannelsesforløb

Ekspertgruppens anbefalinger indebærer 1) en ny politisk målsætning for alle unge, 2) en kommunal ungeindsats, understøttende funktioner i indsatsen og overgange for målgruppen, og 3) en ny forberedende uddannelse og dennes indhold, styring og finansiering.