Publikation

Bedre Udgiftsstyring

Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

pdf (522 Kb)