Publikation

Bedre Udgiftsstyring

Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Bedre udgiftsstyring. Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.PNG
pdf (522 Kb)