Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen har sammen med de øvrige partier i satspuljeforligskredsen indgået en aftale for 2018-2021 på beskæftigelsesområdet. Partierne er enige om at bruge 87,5 mio. kroner på at hjælpe udsatte borgere tættere på beskæftigelse. Samtidig er partierne enige om, at veteraner med en psykisk arbejdsskade skal have en tryg og sikker sagsbehandling.

 

docx (235 Kb)