Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om udmøntning af den grønne klimapulje 2019

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Som en del af Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 blev der afsat 375 mio. kr. til en grøn klimapulje. Den grønne klimapulje er målrettet initiativer, der fremmer den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde herunder særligt initiativer, som kan bidrage til at opfylde Danmarks 2030-mål i de ikke kvotebelagte sektorer. Efter aftalen om deludmøntning fra 2017 og deludmøntning i forbindelse med Aftale om Erhvervs- og Iværksætteraftalen i 2017 af puljen er der 26,7 mio. kr. til udmøntning i 2019.

pdf (204 Kb)