Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen

Undervisningsministeriet

Regeringen har den 12. juni 2018 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at styrke praksisfaglig-heden i folkeskolen. Konkret er det aftalt at indføre et toårigt obligatorisk prak-tisk/musisk valgfag, som kan afsluttes med en prøve i 8. klasse, at styrke de prak-sisfaglige elementer i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, at give alle elever ret til erhvervspraktik samt at igangsætte et praksisfagligt udviklingsprojekt. 

pdf (281 Kb)