Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om ret til seniorpension for nedslidte

Beskæftigelsesministeriet

Pensionsreglerne spiller en afgørende rolle for danskernes fremtid og tryghed. Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev der udvist rettidig omhu. Principperne bag levetidsindekseringen af folkepensionsalderen blev senest bekræftet i 2015. Vi er i Danmark kommet langt med at sikre et bæredygtigt pensionssystem og fremtidssikre dansk økonomi.

Hvis man er nedslidt og ikke kan arbejde, skal man have bedre muligheder for at arbejde mindre eller helt at forlade arbejdsmarkedet. Forligspartierne er enige om, at indførelsen af seniorpension giver personer, der er nedslidte efter mange års beskæftigelse, mulighed for en værdig tilbagetrækning. Arbejdsevnen vurderes ift. seneste job uanset branche.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om at gennemføre denne aftale om værdig tilbagetrækning efter førstkommende valg til Folketinget. Med aftalen prioriterer forligspartierne at bruge godt 6 mia. kr. frem mod 2025.

pdf (257 Kb)