Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om rammerne for forbud mod donationer til religiøse foreninger mv.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Der blev i 2016 indført en ordning med nationale lister med navngivne udenlandske religiøse forkyndere, som kan udelukkes fra indrejse til Danmark under henvisning til, at de må anses for en trussel mod den offentlige orden i Danmark (hadprædikanter).

Regeringen og Dansk Folkeparti er i forlængelse af denne ordning enige om, at udenlandske pengedonationer til trossamfund, foreninger mv., hvis formålet med donationen er at modarbejde og underminere demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder, skal bekæmpes.

Aftaleparterne er derfor enige om at indføre en ordning, som inden for rammerne af grundloven og Danmarks internationale forpligtelser målrettet kan forhindre sådanne donationer. Den konkrete model drøftes på baggrund af et oplæg fra regeringen inden udgangen af 2018

png (492 Kb)