Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om proces for afvikling af Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen (V, LA, K) og aftalepartierne S, RV og SF er enige om følgende i ar-bejdet med en balanceret afvikling af Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje:

  • Der indledes en dialog med Kommissionen, så der kommer en endelig afklaring for de lån, hvor Kammeradvokaten vurderer, at låntagerne vil være konkurren-ceudsatte, og hvor der skal tages højde for EU’s statsstøtteregler.
  • På den baggrund er aftalepartierne enige om at udsætte tilbagebetalingen og før-tidsindfrielse af alle lån til den 1. juli 2018.
  • Der udarbejdes en model for lempelig tilbagebetaling af lån, samt forslag til ny organisering af AFF, som drøftes med aftalepartierne i foråret 2018.
pdf (176 Kb)