Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftale

Aftale om ny regulering af folkepensionen mv.

Finansministeriet

Regeringen og Dansk Folkeparti har med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger og Aftale om flere år på arbejdsmarkedet taget hånd om det såkaldte ”samspilsproblem” for personer med indbetalinger svarende til en almindelig arbejdsmarkedspension. Samspilsproblemet betød, at nogle havde begrænset tilskyndelse til selv at spare op til pensionen fordi egen opsparing førte til modregning i de offentlige ydelser. De to reformer betyder tilsammen, at alle får styrket tilskyndelsen til både at fortsætte på arbejdsmarkedet og til at spare op til egen forsørgelse i pensionisttilværelsen. Dermed er fundamentet under det danske pensionssystem styrket betydeligt.

pdf (184 Kb)