Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om modernisering af campingreglementet

Erhvervsministeriet

Camping er en traditionsrig og populær ferieform. Når man betragter danskernes ferievaner, står campingpladserne for ca. en tredjedel af danskernes kommercielle overnatninger inden for landets grænser, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danske turister. Baggrunden for campingferiens popularitet skal navnlig findes i campingpladsernes attraktive beliggenhed, det sociale samvær og det generelle prisniveau, som gør camping til en økonomisk overkommelig ferieform for et bredt udsnit af befolkningen.

Turisme er et internationalt væksterhverv, og den hjemlige såvel som den udenlandske turisme er i disse år i fremgang. Men campingpladserne har indtil videre ikke i væsentlig grad oplevet at få del i den vækst, som dansk turisme generelt har oplevet siden 2014. Campingbranchen har således i de seneste år generelt været præget af lav vækst, lav kapacitetsudnyttelse og en kort sæson med meget begrænset aktivitet i den såkaldte ’skuldersæson’ (perioden før/efter højsæsonen). De seneste 10 år tegner der sig således et billede af, at der er blevet ca. 10 pct. færre campingovernatninger i Danmark, hvilket ligger væsentligt under udviklingen for andre overnatningsformer. Generelt viser udviklingen således, at der er behov for at understøtte branchens vækstvilkår.

Der er gennemført en undersøgelse af mulighederne dels for en tilpasning af reglerne i campingreglementet til nye ferieønsker, herunder muligheden for større hytter, dels for omdannelse eller modernisering af campingpladser. Regeringen og Dansk Folkeparti er på baggrund af den gennemførte undersøgelse enige om at styrke campingerhvervets rammevilkår gennem en modernisering af campingreglementet, så det gøres mere enkelt og attraktivt at udvikle fremtidens campingpladser, samtidig med at det fortsat sker med respekt for natur- og landskabshensyn.

pdf (52 Kb)