Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole

Undervisningsministeriet

Flere fagtimer, styrket understøttende undervisning, mere lokal frihed til folkeskolerne, færre vikartimer og en læseindsats er blandt initiativerne i en ny bred politisk aftale om folkeskolen. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti ønsker med aftalen at justere folkeskolen for at skabe bedre rammer for god undervisning, høj faglighed, åben skole, varieret skoledag og trivsel blandt eleverne.

Aftalepartierne er enige om at styrke kvaliteten i den understøttende undervisning, så den hænger bedre sammen med resten af skoledagen, og så den kommer til at virke godt og efter hensigten på alle skoler. Konkret bliver der prioriteret 128 millioner kroner i 2019, 283 millioner kroner i 2020 og 249 millioner kroner fra 2021 og frem til den understøttende undervisning, som skolerne blandt andet kan anvende til lærere og pædagoger.

Aftalepartierne ønsker samtidig at holde fast i det stærke fokus på faglighed i folkeskolen. Derfor vil der blive tilført 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

Aftalen betyder også, at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer kortere for de yngste elever. For de resterende klassetrin får kommunerne og folkeskolerne øget frihed til lokalt at tilrettelægge skoleugen, ved at de får mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen. Det vil kunne betyde en afkortning af skoleugen. Samtidig vil det fremover kun være klasser i indskolingen, specialklasser eller -skoler, der kan bruge den nuværende paragraf 16 b.

 

pdf (1,02 Mb)