Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftale

Aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Danmark har i dag en vandsektor i international topklasse, og den bliver nu styrket yderligere med en bred aftale i Folketinget mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Den nye aftale giver sektoren flere penge til at levere rent drikkevand og et styrket fokus på miljø, klima og teknologiudvikling. Der er samtidig enighed om, at der skal gennemføres markante effektiviseringer, og det vurderes, at det samlede effektiviseringspotentiale er på 2,5 mia. kr. i 2025 i forhold til 2014.

pdf (354 Kb)