Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om indfødsret

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået en ny indfødsretsaftale, som skærper kravene til at blive dansk statsborger.

Aftaleparterne finder helt grundlæggende, at tildeling af statsborgerskab til udlændinge er en stor tillidserklæring fra det danske samfund, og at det samtidig er af meget stor betydning for den enkelte ansøger. Det er derfor vigtigt med en korrekt behandling af sagen, og det skal på den baggrund sikres, at sagsbehandlingen i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Folketingets Indfødsretsudvalg er grundig og af høj kvalitet.

pdf (342 Kb)