Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftale

Aftale om håndtering af skattevæsenets legacy-it-systemer

Skatteministeriet

Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF noterer sig og anerkender de udfordringer, som det tværministerielle ekspertudvalg påpeger. Aftalepartierne er på den baggrund enige om snarest muligt og senest i 2019 at træffe beslutning om den langsigtede planlægning af projekter vedr. håndtering af skattevæsenets legacy-it-systemer. Som led heri vil aftalepartierne tage stilling til mulige finansieringselementer til igangsættelse af konkrete projekter og en konkret model for styring af skattevæsenets it-område.

pdf (66 Kb)