Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om fradrag for deltidsansatte brandmænd mv.

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialedemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om, at arbejde som deltidsansat eller frivillig brandmand eller medlem af et af de frivillige beredskaber i form af f.eks. Hjemmeværnet, kystredningsberedskabet, digeberedskabet samt strandingsberedskabet bør anerkendes på linje med borgerligt ombud i dagpengesystemet., fordi samfundet reelt ikke kan undvære, at opgaven bliver udført.

pdf (231 Kb)