Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om forebyggelse af konkurser

Finansministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet

Siden 2013 har der været en kraftig stigning i antallet af konkurser i hjemmeplejen. Kommunerne har i dag en forsyningsforpligtelse og skal således sikre, at de ældre får den nødvendige hjælp. Konkurserne skaber utryghed for borgere, der bliver usikre på, om de også kan få deres hjælp i morgen, og som ofte skal have en ny medarbejder i hjemmet. Konkurserne går også ud over medarbejdere i private virksomheder, der skal finde en ny arbejdsplads, ligesom kommunerne med kort varsel står med den udfordring at skulle sikre hjemmehjælp til de berørte borgere

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om vigtigheden af at forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet.

pdf (635 Kb)