Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Finansministeriet
pdf (156 Kb)

Danskernes levetid fortsætter med at stige. Det er både blandt ufaglærte, faglærte og personer med videregående uddannelse, at levetiden stiger. Denne udvikling er meget bedre end forventet.

Samtidig er der flere og flere ældre, som vurderer deres helbred som godt, særdeles godt eller fremragende. Der er god grund til at glæde sig over den positive udvikling i helbredet, og at levetiden i Danmark vokser mindst lige så meget som i vores nabolande.

Også beskæftigelsen er øget blandt de ældre. Stigningen er bredt funderet på tværs af uddannelsesgrupper, og det er både før og efter folkepensionsalderen, at beskæftigelsen er stigende.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er enige om, at denne positive udvikling skal understøttes af en række ændringer, som sikrer, at det bedre kan betale sig at blive på arbejdsmarkedet, og at det gode pensionssystem vi har i Danmark bliver endnu bedre.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er således enige om følgende initiativer:

 • Målretning af aldersopsparing
 • Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i Jobreform fase II
 • Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen
 • Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år
 • Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
 • Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension
 • Opstramning af opholdskrav for fuld ret til folkepension
 • Opstramning af opholdskrav for fuld ret til ældrecheck
 • Opstramning af opholdskrav for fuld ret til førtidspension
 • Harmonisering af regler for flygtninges optjening af førtidspension
 • Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere
 • Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 pct.
 • Styrkelse af incitamentet til repatriering
 •  fskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus