Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftale

Aftale om finansloven for 2019

Finansministeriet

Med finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti om at gennemføre en række højt prioriterede indsatser:

 • Bedre folkepension. Folkepensionister får et løft i deres pension og skal fremover fuldt ud have del i velstandsudviklingen, ved at folkepensionen reguleres med den almindelige lønudvikling. Samtidig bliver det mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet gennem en seniorpræmie. Desuden øges fradraget for arbejdsindkomst, og modregningsreglerne lempes.
 • Bedre pensionsforhold for overførselsmodtagere. Fra 2020 indbetaler staten hvert år ekstra 0,3 pct. af overførselsydelsen på en obligatorisk pensionsopsparing for en række grupper på indkomstoverførsler. Dermed får danskere, som i en periode af deres liv har været på overførselsindkomst, en højere indkomst som folkepensionister
 • Forliget om satspuljen fra 2015 opsiges med virkning fra næste folketingsvalg. Der afsættes samtidig en særskilt reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområde m.v., herunder med særlig prioritet til socialområdet.
 • En endnu stærkere udlændingepolitik. En ny politik for midlertidigt ophold, loft over familiesammenføringer, etablering af et udrejsecenter på øen Lindholm og markante strafskærpelser for udviste kriminelle og personer på tålt ophold, der overtræder udlændingeloven.
 • En markant prioritering af kernevelfærd – ældre, sundhed og udsatte børn. Der sikres bedre behandling til folk med stærkt nedsat hørelse, en styrket indsats over for ensomme ældre og bedre forhold i daginstitutioner med mange udsatte børn.
 • Mere tryghed og sikkerhed til danskerne. Der prioriteres en øget politiindsats og toldindsats mod udrejsende kriminelle de danske grænser og i lufthavne. Samtidig styrkes SØIKs indsats i forhold til bekæmpelse af hvidvask. Kriminalforsorgens muligheder for rekruttering forbedres ved etablering af en ny uddannelsessatellit i Vestdanmark.
 • Ordnede forhold på arbejdsmarkedet: Der sikres en fortsat stærk indsats for ordnede forhold, og kontrolindsatsen på tungvognsområdet styrkes.
 • Lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet: Det gøres lettere at drive virksomhed i Danmark og samtidig gennemføres en række afgiftslempelser, som gør det billigere for virksomheder og danskerne, herunder sommerhusejere og personer, der er bosiddende på øer.
 • Kultur til gavn for alle: Der foretages en klar prioritering af dansk kultur med fokus på bred forankring og formidling. Det gælder bl.a. indsatser i forhold til vores fælles historie 4 og kulturarv, dansk kultur i verdensklasse og udvalgte projekter, som er vigtige for danskernes historie.
 • Fremsynet infrastruktur: Der gennemføres en række VVM undersøgelser, der skal styrke beslutningsgrundlaget for fremtidige infrastrukturprojekter, og der igangsættes en proces i forhold til drøftelse af investeringer i infrastruktur efter 2020.
 • Bedre klima, renere luft og mere natur: Der gennemføres en række indsatser, som vil føre til bedre luftkvalitet, mindre klimabelastning, bedre natur og renere miljø. Der sker bl.a. en markant prioritering af kystbeskyttelsen og en forbedring af luftkvaliteten via skrotningsordning for gamle brændeovne og højere skrotpræmier til gamle dieselbiler.
pdf (301 Kb)