Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om finansiering af ghettoindsats; Landsbyggefondens ramme

Finansministeriet

Der er behov for at sætte massivt ind for at forebygge og nedbryde disse parallelsamfund og for at sikre, at der ingen ghettoer er i Danmark i 2030.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er på den baggrund enige om at have tilvejebragt finansiering til konkrete initiativer, der er målrettet de områder i Danmark, hvor udfordringerne med parallelsamfund er størst, og hvor indsatsen i dag langt fra er tilstrækkelig. Der er tale om en bred vifte af indsatser og værktøjer, der samlet skal sikre, at vi ikke gentager fortidens fejl og i stedet sætter hårdere og mere konsekvent ind over for parallelsamfundene.

pdf (264 Kb)